Promotic

Konfiguracja wstępna "Sterowanie zmienną według tygodniowego harmonogramu z dowolną ilością przedziałów czasu"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Planery".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Schedule"
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna PmaFolder zawiera wstępnie ustawione obiekty PmaPanel, PmaTimer oraz PmaData umożliwia ustawić i zapisać do pliku harmonogram. Ten harmonogram zapewni, że od określonego czasu w określonym dniu zostanie ustawiona wymagana wartość do zmiennej StateValue w obiekcie PmaData.

W panelu (domyślnie ScheduleWeek) są do obiektu PmgBox wżłobione obiekty PmgButton oraz PmgWTable. Interfejs zarządzania tabeli jest oparty o metody oraz zdarzenia obiektu PmgWTable. W celu edycji lub dodania nowej pozycji schedulera zostanie wywołane nowe okno modalne EditItem.

Panel umożliwia wyświetlenie oraz edycję tygodniowego planera, gdzie dane wejściowe oraz wyjściowe (metoda projektanta LoadData oraz SaveData) są odczytywane lub zapisywane w formacie JSON do pliku ScheduleWeek.json.
Struktura danych jednej pozycji to:
- dzień w tygodniu ("day0" = Niedziela, "day1" = Poniedziałek, ..)
- czas początkowy w formacie HH:MM:SS : wartość


Obiekt PmaData zawiera dwie zmienne. Zmienna Schedule jest typu String i zawiera kopię harmonogramu zapisanego w pliku ScheduleWeek.json. Zmienna StateValue jest typu Double i jej wartość jest ustawiana według przebiegającego harmonogramu.

Obiekt PmaTimer w metodzie "SetState" zapewnia ustawienie wartości zmiennej StateValue według harmonogramu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Schedule"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.