Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Planer"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia".
Lista konfiguracji wstępnych:

PmaFolder z obiektami do ustawiania i zarządzania za pomocą planera:
- Zarządzanie zmienną za pomocą planera tygodniowego z jednodniowym graficznym przedziałem czasu.: PmaFolder z obiektami, które umożliwią za pomocą graficznego tygodniowego planera ustawić i zarządzać wartością zmiennej według określonego harmonogramu.
- Planer tygodniowy z jednym dziennym planem czasowym i sterowaniem kilkoma urządzeniami: PmaFolder z obiektami, które za pomocą tygodniowego planera umożliwią ustawianie i sterowanie wartościami zmiennych w kilku urządzeniach według ustawionego harmonogramu.
- Kontrola stanu wybranego urządzenia w dziennym przedziale czasowu zgodnie z harmonogramem tygodniowym: PmaFolder z obiektami, które umożliwią w dziennym przedziale czasu według harmonogramu tygodniowego w metodzie "SetDevices" ustawienie wymaganych parametrów dla wybranego urządzenia.
- Sterowanie zmienną według tygodniowego harmonogramu z dowolną ilością przedziałów czasu: PmaFolder z obiektami, które umożliwią przy pomocy planera tyogdniowego ustawienie i sterowanie wartością zmiennej według określonego harmonogramu.

Panel planera:
- Planer tygodniowy z jednym dziennym graficznym przedziałem czasu: Panel z graficznym planerem tygodniowym.
- Planer tygodniowy z jednym dziennym liczbowym przedziałem czasu: Panel z liczbowym planerem tygodniowym.
- Planer tygodniowy z wyborem urządzenia: Panel tygodniowego planera z wyborem urządzenia.
- Scheduler tygodniowy o dowolnej liczbie odcinków czasu.: Panel tygodniowego schedulera z odcinkami czasu.
© MICROSYS, spol. s r. o.