Promotic

Konfiguracja wstępna "Planer tygodniowy z jednym dziennym planem czasowym i sterowaniem kilkoma urządzeniami"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Planery".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Schedule"
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna PmaFolder zawiera wstępnie ustawione obiekty PmaPanel, PmaTimer oraz PmaData umożliwia w dwu programach ustawić i zapisać do pliku harmonogram oddzielnie dla kilku urządzeń. Ten harmonogram zapewni, że w planowanym przedziale czasu będzie każdy dzień dla poszczególnych urządzeń ustawiana wartość odpowiedniej zmiennej.

W panelu (ScheduleWeek) są umiejscowione obiekty PmgButton, PmgWCombo oraz obiekty do wprowadzania wyświetlania wartości harmonogramu.

W zdarzeniu onPanelStartEnd jest wołana metoda "LoadData", która posiada w parametrze numer aktualnego programu, który został znaleziony przy pomocy metody GetProgram. Metoda "LoadData" następnie wczytuje i przetwarza zapisane wartości.

Stan planera podczas zapisu jest zapisany do pliku ScheduleDevice.json w folderze Cfg aplikacji. Plik ten jest zapisany w formacie JSON i zawiera wstępnie ustawione plany czasowe dla trzech urządzeń nazwanych fan_1, fan_2 oraz pump. Nazwy tych urządzeń można w razie potrzeby zmienić. Za pomocą skopiowania lub usunięcia odpowiedniej sekcji w pliku można zmienić ilość zarządzanych urządzeń.

Obiekt PmaData zawiera zmienną Schedule typu String, która zawiera kopię harmonogramu zapisanego w pliku Schedule.json.

Obiekt PmaTimer w metodzie "SetState" porównuje czas bieżący z planem czasowym dla poszczególnych urządzeń. Taki stan bieżący jest przekazany do metody SetDevices w parametrach devices oraz state. Opisaną metodę należy dostosować do potrzeb aplikacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Schedule"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.