Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Zarządzanie zmienną za pomocą planera tygodniowego z jednodniowym graficznym przedziałem czasu."

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Planery".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Schedule".
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna PmaFolder zawiera wstępnie ustawione obiekty PmaPanel, PmaTimer oraz PmaData umożliwia w dwu programach ustawić i zapisać do pliku harmonogram. Ten harmonogram zapewni, że w każdym dniu tygodnia będzie w planowanym przedziale czasu ustawiona wartość zmiennej State, w obiekcie PmaData na true lub false.

W panelu (ScheduleWeek) są umiejscowione obiekty PmgButton, PmgWCombo i dwa PmgWTable. Pierwsza tabela przedstawia czasowy rozkład dnia w tygodniu w półgodzinowych przedziałach.

W zdarzeniu onPanelStartEnd jest wołana metoda "LoadData", która posiada w parametrze numer aktualnego programu, który został znaleziony przy pomocy metody GetProgram. Metoda "LoadData" następnie wczytuje i przetwarza zapisane wartości do pierwszej tabeli w formie graficznej i do drugiej w formie liczbowej.

W karcie "Zdarzenia" w zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który reaguje na kliknięcie myszką w obszarze przeglądarki w zależności od stanu obiektu PmgRadioButton.
Skrypt umożliwia:
w stanie 1 przesunąć najbliższy punkt w osi Y.


Obiekt PmaData zawiera dwie zmienne. Zmienna Schedule jest typu String i zawiera kopię planu zapisanego w pliku Schedule.json. Zmienna State jest typu Boolean i jej wartość jest ustawiana według przebiegającego harmonogramu.

Obiekt PmaTimer w metodzie "SetState" zapewnia ustawienie zmiennej State według odpowiedniego harmonogramu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Schedule"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.