Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Ciepło"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Przeglądarką krzywej grzewczej - przeglądanie oraz ustawienie: Panel ustawiony do wyświetlenia i edycji pogodowej krzywej grzewczej.
- Dzienny plan grzewczy (godzinowy) - przeglądanie oraz ustawienie: Panel dziennego planu grzewczego z ustawieniem w przedziale godzinowym.
- Dzienny plan grzewczy - przeglądanie oraz ustawienie: Panel dziennego planu grzewczego z ustawieniem dowolnego przedziału z dokładnością do 15 minut.
- Tygodniowy plan grzewczy - przeglądanie oraz ustawienie: Panel tygodniowego planu grzewczego z ustawieniem dowolnego przedziału z dokładnością do 15 minut.
- Węzeł grzewczy - stacja przekaźnikowa: Panel oraz dane węzła grzeczego stacji przekaźnikowej wraz z emulacją wartości.
© MICROSYS, spol. s r.o.