Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Teplo"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".
Seznam předkonfigurací:
- Topná křivka - prohlížení a nastavení: Obraz nakonfigurovaný pro zobrazení a editaci ekvitermní topné křivky.
- Denní topný plán (hodinový) - prohlížení a nastavení: Obraz denního topného plánu s nastavením v hodinovém intervalu.
- Denní topný plán - prohlížení a nastavení: Obraz denního topného plánu s nastavením libovolného intervalu s 15 minutovou přesností.
- Týdenní topný plán - prohlížení a nastavení: Obraz týdenního topného plánu s nastavením libovolného intervalu s 15 minutovou přesností.
- Topná větev - předávací stanice: Obraz a data topné větve předávací stanice s emulací hodnot.
© MICROSYS, spol. s r.o.