Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Topná větev - předávací stanice"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Teplo".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s podobjekty PmaPanel, PmaData a PmaTimer.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


V obrazu jsou podstatné objekty Třícestný ventil s analogem a Čerpadlo analogové. Ty jsou napojeny na příslušné proměnné objektu PmaData a tak graficky zobrazují svůj aktuální stav. Vyvoláním události onMenuFill a onMenuSelect lze změnit mód zařízení a tím například ovládat zařízení manuálně. Dalším aktivním objektem v obrazu je PmgNumber, kterým lze nastavit požadovanou hodnotu teploty.

V objektu PmaData jsou proměnné, které jsou spojené s touto technologií a jejich význam je uveden v kartě "Data" u každé proměnné ve sloupci Poznámka.

Objekt PmaTimer s názvem "Emul" pouze "emuluje" funkci řídicího systému regulace. Ve skriptu události onTick je ale patrné jakým způsobem jsou nastaveny příslušné proměnné objektu PmaData, tak, aby Pmg objekty zabrazovaly reálný stav technologie. Části tohoto skriptu tak mohou být předlohou pro zpracování dat přicházejících z řídicího systému regulace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "TransferStation"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.02.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.