Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "PmaTrendGroup (ukládání historie)"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Trendy, správa historie hodnot / PmaTrendGroup (ukládání historie)".
Seznam předkonfigurací:
- PmaTrendGroup s daty a obrazem: PmaFolder s podobjekty PmaTrendGroup, PmaData a prohlížečem trendů.

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.