Promotic

Předkonfigurace "PmaTrendGroup s daty a obrazem"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Trendy, správa historie hodnot / PmaTrendGroup (ukládání historie)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s názvem "Trend". Dále vyvoří podobjekty:
- PmaData s daty napojenými přes ExtTrend na objekt PmaTrendGroup
- PmaTimer emulujicí hodnoty v datech
- PmaPanel nakofigurovaný jako prohlížeč trendů a vychází z Předkonfigurace "Prohlížeč trendů"
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Trend"
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.