Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.