Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przeglądarki"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Dostęp do baz danych".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji: Wytworzy obiekt PmaPanel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.