Promotic

SetDay - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadaný den.
Syntaxe:
Empty SetDay(Long day)
Parametry:
day(Long) den. Číslo v rozsahu 1-31.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetDay(7);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.