Promotic

SetSecond - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu (případně milisekundu).
Syntaxe:
Empty SetSecond(Long second, [Long milli])
Parametry:
second(Long) sekunda. Číslo v rozsahu 0-59.
milli[nepovinné] (Long) milisekunda. Číslo v rozsahu 0-999.
Pokud není nastaveno, pak se milisekunda nezmění.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetSecond(30, 0);
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetSecond(30, 0);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.