Promotic

Formátovací předpis pro datum a čas (DateTime)

Formátovací předpis pro čas DateTime určuje textovou (naformátovanou) podobu času. Vhodně vytvořený formátovací předpis umožňuje obousměrnou konverzi mezi textovým vyjádřením a hodnotou typu DateTime bez ztráty informace.
 
Formátovací předpis obsahuje jednak konstantní položky (např. oddělovače uvnitř času) a také jednotlivé položky času. Položky času mohou být v libovolném pořadí. Každá položka času (den, hodina, minuta, atd.) má svůj identifikátor (znak: D, H, M, atd.).
 
Položka času ve formátovacím předpisu se uvádí znakem procento %, tím se odliší od konstantních položek (oddělovačů). Následuje nepovinné určení počtu cifer (kde znak hvězdička * znamená minimální nutnou velikost bez nul zleva, např. místo 01.01. bude 1.1.). Položka času se ukončuje povinným identifikátorem položky času.
 
Například: "%Y.%m.%d %H:%M:%S.%T"
 
Syntaxe jedné položky času: %[*|1-9]id

Položky času:
Y - rok (např. 2023) [4 cifry].
Viz metoda PmDateObject.GetYear.
y - Pouze poslední dvojčíslí roku (např. 23) [2 cifry].
m - měsíc (1-12) [2 cifry].
Viz metoda PmDateObject.GetMonth.
d - den (1-31) [2 cifry].
Viz metoda PmDateObject.GetDay.
H - hodina (0-23) [2 cifry].
Viz metoda PmDateObject.GetHour.
M - minuta (0-59) [2 cifry].
Viz metoda PmDateObject.GetMinute.
S - sekunda (0-59) [2 cifry].
Viz metoda PmDateObject.GetSecond.
T - milisekunda (0-999) [3 cifry].
Počet cifer zde znamená přesnost za desetinnou tečkou, takže 1=na desetiny, 2=na setiny a 3=na tisíciny.
Viz metoda PmDateObject.GetMillisecond.
D - den v roce (1-366) [3 cifry].
Funguje jenom pro konverzi času (DateTime) do textové podoby.
Viz metoda PmDateObject.GetDayOfYear.
Wi - týden v roce (1-53) [2 cifry] podle ISO 8601.
Funguje jenom pro konverzi času (DateTime) do textové podoby.
Viz metoda PmDateObject.GetWeekOfYear.
ws - den v týdnu s počátkem v neděli (0-6) [1 cifra].
Funguje jenom pro konverzi času (DateTime) do textové podoby.
Viz metoda PmDateObject.GetWeekday.
wm - den v týdnu s počátkem v pondělí (1-7) [1 cifra] podle ISO 8601.
Funguje jenom pro konverzi času (DateTime) do textové podoby.

Poznámka! Položky se nemusí uvádět všechny. Pak se ovšem ztrácí v textové podobě informace.
Při zpětné konverzi z textové podoby do podoby DateTime nesmí chybět položky z části datumu (rok, měsíc, den) . Ostatní chybějící položky se považují jako 0.


Příklady pro DateTime 2023.07.01 09:03:01.500:
- "%Y.%m.%d %H:%M:%S.%T" bude "2023.07.01 09:03:01.500".
- "%Y.%m.%d %HT%M:%S.%T" bude "2023.07.01 09T03:01.500" (tento zápis odpovídá ISO 8601)
- "%Y.%*m.%*d %*H:%*M:%*S.%T" bude "2023.7.1 9:3:1.500".
- "%Y%m%d%H%M%S%T" bude "20230701090301500".
- "%Y.%m.%d" bude "2023.07.01".
- "%Y/%Wi" bude "2023/26".

Historie:
Pm9.00.20:
- Nová volba D = den v roce.
- Nová volba Wi = týden v roce.
- Nová volba ws = den v týdnu (týden s počátkem v neděli).
- Nová volba wm = den v týdnu (týden s počátkem v pondělí).
© MICROSYS, spol. s r.o.