Promotic

GetWeekOfYear - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Tydzień w roku (liczba całkowita 1-53) według ISO 8601.
Składnia:
Long GetWeekOfYear()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
var nWeekOfYear = oDate.GetWeekOfYear();

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.