Promotic

GetDayOfYear - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Dzień w roku (liczba całkowita 1-366).
Składnia:
Long GetDayOfYear()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
var nDayOfYear = oDate.GetDayOfYear();

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.