Update cookies preferences
Promotic

OpenView - metoda obiektu PmaWorkspace

Opis:
Metoda otworzy przeglądarkę innego obiektu.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView.
Składnia:
Empty OpenView(String sObjectPath, [String sOptions], [String sParams], [PmMap oExtra])
Parametry:
sObjectPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Szczegółowy opis patrz sObjectPath.
sOptions[opcjonalne] (String) Parametry przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".
Szczegółowy opis patrz sOptions.
sParams[opcjonalne] (String) Dane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Szczegółowy opis patrz sParams.
oExtra[opcjonalne] (PmMap) Dodatkowe zachowania wyświetlonej przeglądarki. Dane są tutaj określane wytwarzaniem właściwości w obiekcie PmMap (w odróżnieniu od poprzednich parametrów sOptions oraz sParams gdzie dane należy określić tekstowo) - w taki sposób można przekazywać ogólniejsze wartości aniżeli tylko tekstowe.
Szczegółowy opis patrz oExtra.
Notatka:
Do otwarcia przeglądarki musi być w otwieranym obiekcie spełnione uprawnienie. Na przykład:
- dla obiektu PmaPanel: uprawnienie PanelOpen lub WebRead
- dla obiektu PmaAlarmGroup: uprawnienie "WebRead"
- itd.
Patrz również:
Przykład1:
Otworzy panel "../Panel2" w ramce "main" z wartością parametru nmb.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oWorkspace.OpenView("../Panel2", "target:main;", "pars:{nmb:2;}");
Przykład2:
Otworzy raport HTML "../Report" w ramce "main".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oWorkspace.OpenView("../Report", "target:main;", "");
Przykład3:
Otworzy przeglądarkę stanu alarmów (obiekt "/alarmy") w głównej ramce aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oWorkspace.OpenView("../alarmy", "target:main;");
// lub
oWorkspace.OpenView("../alarmy/#state", "target:main;");
© MICROSYS, spol. s r.o.