Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetHead - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací hodnotu ze začátku fronty.
Syntaxe:
Variant GetHead()
Volání:
Value = PmList.GetHead()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice