Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmAction (Akce)

Popis:
Objekt představuje akci, která lze později vyvolat.
Vlastnosti a metody:
Call Vyvolání akce
PrivateData Objekt s projektantem definovanými vlastnostmi
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmAction.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
 
Objekt PmAction je výhodný tehdy, pokud je potřeba aby "někdo" vytvořil tento objekt (tzn. vytvořil "akci"), tento objekt předal někam dál a pak "někdo jiný někdy jindy" danou akci vyvolal. Důležité je, že ten "někdo jiný" jen zavolá metodu Call, vůbec nemusí vědět co vlastně ve skutečnosti volá (např. neví, že se zavolá nad nějakým objektem nějaká metoda projektanta s nějakým parametrem).
 
Způsoby použití objektu PmAction:

Vytvořenou akci lze použít dvěma způsoby:

1. Lze ji nastavit do systémové komponenty tak, že tato komponenta vyvolá akci sama až bude potřeba.

V tom případě projektant nevolá metodu Call. Tuto metodu volá systémová komponenta a při volání může nastavit různé důležité informace ve vlastnostech objektu, který je pak dostupný ve volané uživatelské metodě v parametru oSystem.

Příklady systémových komponent, do kterých lze nastavit PmAction:

- Zavření obrazu: V metodě OpenView lze nastavit akci do údaje oExtra.onClose. Akce se pak vyvolá při zavření obrazu a v parametru oSystem bude nastavena vlastnost ReturnValue.
2. Projektant používá akci pro své účely a sám pak volá metodu Call kdy on uzná za vhodné.

Příklad vytvoření a použití objektu PmAction:
Vytvoří akci: V této části se vytvoří akce typu "volání metody projektanta" s názvem "MyMeth1" v objektu, ve kterém je tento skript (tento objekt je tedy dostupný pomocí proměnné pMe).

Zároveň se nastaví projektantsky zadávané vlastnosti v objektu (který je uložen v PrivateData): vlastnost "id" a "val". Tyto vlastnosti pak budou dostupné při vyvolání akce.

Volání akce: V této části se akce vyvolá. Tento skript může být volán "někým jiným někde jinde", jen musí mít přístup k vytvořené akci (přístup k hodnotě oAction). Pokud byla akce nastavena do nějaké systémové komponenty, pak projektant metodu Call nevolá (je volána systémem).

Tímto voláním se zavolá metoda projektanta "MyMeth1" (metoda definovaná v záložce "Metody"), která musí mít dva parametry:

- oSystem: Objekt typu PmMap. Vlastnosti tohoto objektu nastavuje systém podle toho odkud tuto akci volá.
- oPrivate: Objekt typu PmMap. Vlastnosti tohoto objektu nastavuje projektant v objektu PmAction.PrivateData.

To znamená, že tento objekt obsahuje dříve nastavené vlastnosti "id" a "val".

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Vytvoří akci
var oAction = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "MyMeth1");
oAction.PrivateData.id = "Teplota";
oAction.PrivateData.val = 56;
//Volání akce
oAction.Call();

Historie:
Pm8.03.06: Nový pomocný objekt. Lze v něm definovat akci - volání metody projektanta objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice