Update cookies preferences
Promotic

Call - metoda objektu PmAction

Popis:
Volání akce.
Syntaxe:
Empty Call()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tato metoda vyvolá akci. To znamená, že provede to co je v akci nakonfigurováno - podle typu akce. Typ akce a další parametry se definují při vytváření akce metodou Pm.CreatePmAction.

Pokud projektant přiřadil objekt PmAction nějaké systémové komponentě, pak metodu Call nemusí volat, protože tuto metodu bude volat systémová komponenta. Viz Způsoby použití objektu PmAction.

Prozatím je jen jeden typ akce (viz parametr nType v metodě CreatePmAction), která volá metody projektanta (definované v kartě "Metody") objektu. Tato metoda musí mít dva parametry:
- oSystem: Objekt typu PmMap, který obsahuje systémové informace o akci. Vlastnosti tohoto objektu jsou různé podle toho odkud byla akce vyvolána. Pokud byla akce vyvolána projektantem metodou Call, pak je tento objekt prázdný (nejsou v něm žádné vlastnosti).
- oPrivate: Objekt PrivateData. V tomto objektu jsou vlastnosti, které nastavil projektant.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oAction.Call();

Historie:
Pm8.03.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.