Promotic

GetCellText - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca tekst komórki.
Składnia:
String GetCellText(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Skopiowanie tekstu komórki w 2. wierszu oraz 5. kolumnie do komórki o jeden wiersz niżej.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sCell = oTable.GetCellText(1, 4);
oTable.SetCellText(2, 4, sCell);
oTable.Draw();

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.