Update cookies preferences
Promotic

Grid - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Zezwolenie wyświetlenia siatki komórek.
Składnia:
Boolean Grid
Wartości:
true - Siatka komórek ZOSTANIE wyświetlona
false - Siatka komórek NIE zostanie wyświetlona
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
W celu uwidocznienia zmian przy zapisie jest konieczne wywołać metodę Draw.
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var bGrid = oTable.Grid;   // Odczyt z właściwości
oTable.Grid = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.