Update cookies preferences
Promotic

PmgWTable - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmgWTable.

Obiekt ten służy do wyświetlenia i ewentualnie do edycji dowolnych danych w formie tabeli.
Wiersze i kolumny tabeli są indeksowane od 0, tzn. 5. wiersz (kolumna) tabeli posiada indeks 4.
Do zmiany właściwości poszczególnej komórki lub całych kolumn i wierszy (np. przy pomocy metod SetCellText, SetCellForeColor, ...) można zastosować uniwersalne wartości parametrów Col (= column = kolumna) oraz Row (= wiersz). Przy pomocy tych dwu parametrów można adresować jedną komórkę, całą kolumnę lub cały wiersz.
Jeżeli tabela jest przełączona do trybu interakcji 1 - 3 (Interaction), wtedy można w niej poruszać fokusem (można zmieniać zaznaczoną komórkę).
Zaznaczona komórka jest komórką zaznaczoną (graficznie różni się od innych) przez użytkownika w uruchomionej aplikacji (np. kliknięciem myszki). Można ją ustawić (odczytać) przy pomocy właściwości FocusedRow oraz FocusedCol.

Sposób wczytania i wyświetlania danych:
- statyczny: Wszystkie dane do wyświetlenia są wczytane do wewnętrznego bufora tabeli i te dane są wyświetlane. Wypełnienie można wykonać przy pomocy metody SetCellText.
- dynamiczny: Zastosowanie zdarzenia onDataUpdate; przy każdym wymogu do wczytania danych do wewnętrznego bufora tabeli tylko dane odpowiadające komórkom, które są w bieżącej chwili wyświetlone.


Do zmiany fokusu (zaznaczonej komórki) można wykorzystać następujące klawisze:
- klawisz w lewo: przesunięcie o jedną komórkę wlewo
- klawisz w prawo: przesunięcie o jedną komórkę wprawo
- klawisz do góry: przesunięcie o jedną komórkę w górę
- klawisz w dół: przesunięcie o jedną komórkę w dół
- Home: skok na pierwszą komórkę wiersza
- End: skok na ostatnią komórkę wiersza
- PageUp: przesunięcie o jedną stronę w górę
- PageDown: przesunięcie o jedną stronę w dół
- Ctrl+PageUp: skok na pierwszą komórkę kolumny
- Ctrl+PageDown: skok na ostatnią komórkę kolumny
- Enter: początek i koniec edycji komórki
© MICROSYS, spol. s r.o.