Promotic

StartHeight - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wysokość wierszy tabeli. Właściwość można ustawić kiedykolwiek podczas pracy z tabelą.
Składnia:
Long StartHeight
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wysokość wiersza" tego obiektu.
 
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.StartWidth (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nHeight = oTable.StartHeight;   // Odczyt z właściwości
oTable.StartHeight = 15;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.