Update cookies preferences
Promotic

ResizeColEnabled - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Zezwolenie/zakaz zmiany szerokości kolumny przez ciągnięcie myszką w krawędziach kolumny.
Składnia:
Long ResizeColEnabled
Wartości:
0 - zmiana szerokości kolumny nie jest włączona
1 - zmiana szerokości kolumny jest włączona
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Włącz zmianę szerokości kolumn przez ciągnięcie myszką" tego obiektu.
 
W celu uwidocznienia zmian przy zapisie jest konieczne wywołać metodę Draw.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nResize = oTable.ResizeColEnabled;   // Odczyt z właściwości
oTable.ResizeColEnabled = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.