Promotic

PaddingLeft - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wytworzy wolny obszar dla tekstu komórki po lewej (w pikselach).
Składnia:
Long PaddingLeft
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Po lewej" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.PaddingRight (właściwość)
- PmgWTable.PaddingTop (właściwość)
- PmgWTable.PaddingBottom (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka


var oTable = pMe.Items("/Table");

var nPaddingLeft = oTable.PaddingLeft;   // Odczyt z właściwości
oTable.PaddingLeft = 3;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.