Promotic

RowFirstVisible - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Indeks wiersza, który zostanie wyświetlona jako pierwszy za wierszami stałymi (indeksowane od 0).
Składnia:
Long RowFirstVisible
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Służy np. przy autorolowaniu w tabeli.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.ColFirstVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nResize = oTable.RowFirstVisible;   // Odczyt z właściwości
oTable.RowFirstVisible = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.