Update cookies preferences
Promotic

GetColPrivateData - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca pomocniczą wartość kolumny.
Składnia:
Variant GetColPrivateData(Long Col)
Parametry:
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var valPrivCol3 = oTable.GetColPrivateData(3);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.