Promotic

ResizeColEnabled - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Povolení/zákaz měnit šířku sloupce tažením myši za okraje sloupce.
Syntaxe:
Long ResizeColEnabled
Hodnoty:
0 - měnit šířku sloupce není povoleno
1 - měnit šířku sloupce je povoleno
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Umožnit změnu šířky sloupců tažením myší" tohoto objektu.
 
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nResize = oTable.ResizeColEnabled;   // Čtení z vlastnosti
oTable.ResizeColEnabled = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.