Promotic

onCellTextChange - událost objektu PmgWTable

Popis:
Událost je vyvolána při změně právě editovaného textu.
Událost lze použít například k okamžité změně právě editovaného textu a umožňuje tak kontrolu údajů již při editaci.
Událost je vyvolána právě v čase po události onCellEditRequested a před událostí onCellEdited.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWTable objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Row - (Long) [pro čtení] Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.Col - (Long) [pro čtení] Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.OldText - (String) [pro čtení] Starý text před vyvoláním této události.
pEvent.Text - (String) [pro čtení i zápis] Editovaný a požadovaný text. Nastavení závisí na hodnotě parametru bChange.
pEvent.ErrorText - (String) [pro čtení i zápis] Umožňuje zadat text chybového hlášení, například špatné heslo, atd.
pEvent.Change - (Boolean) [pro čtení i zápis] Umožňuje optimalizovat editaci: pokud hodnota parametru je změněna na true, pak nastaví se text sText, v jiném případě ne.
pEvent.ShowAlertDialog - (Boolean) [pro čtení i zápis] Pokud je nastaveno na true, pak se objeví varovné okno s textem zadaným v pEvent.ErrorText.
Poznámka:
Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRow = pEvent.Row;
var nCol = pEvent.Col;
var val = Pm.ToNumber(pEvent.Text);
if (val < 10000)
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "transparent");
}
else
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "#ffff00");
}
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.