Promotic

GetColWidth - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací šířku sloupce (v pixelech).
Syntaxe:
Long GetColWidth(Long Col)
Parametry:
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Zjistí šířku 5. sloupce
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nWidth = oTable.GetColWidth(4);

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost ColWidth nahrazena metodami GetColWidth a SetColWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.