Promotic

Rows - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Počet všech řádků tabulky (počítáno včetně fixní části).
Syntaxe:
Long Rows
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Celkový počet řádků" tohoto objektu.
 
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.Cols (vlastnost)
- PmgWTable.FixedRows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nRowss = oTable.Rows;   // Čtení z vlastnosti
oTable.Rows = 20;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.