Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedBackColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky.
Tuto barvu mají všechny fixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellBackColor.
Syntaxe:
String FixedBackColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sColor = oTable.FixedBackColor;   // čtení

oTable.FixedBackColor = "#d0d0d0";   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice