Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellBackColor - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Nastaví barvu pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
Empty SetCellBackColor(Long Row, Long Col, String Value)
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oTable.SetCellBackColor(row, col, "#000000")
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (bez fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (bez fixní části).
Value(String) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
RGB String (představuje barvu) je ve tvaru "#RRGGBB".

V parametrech Row a Col nelze zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.

 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastaví barvu pozadí 2. řádku
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetCellBackColor(1, -3, "#ff0000");  //Red
oTable.Draw();

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost CellBackColor nahrazena metodami GetCellBackColor a SetCellBackColor.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice