Promotic

GetCellEditable - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací příznak, zda je povolena editace buňky.
Syntaxe:
Boolean GetCellEditable(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
Metoda je funkční pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na 3.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Zjistí editovatelnost buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bEditable;
var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
bEditable = oTable.GetCellEditable(1, 4);

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost CellEditable nahrazena metodami GetCellEditable a SetCellEditable.
© MICROSYS, spol. s r.o.