Promotic

onCellEditRequested - událost objektu PmgWTable

Popis:
Událost je vyvolána při započetí editace buňky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWTable objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Row - (Long) [pro čtení] Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.Col - (Long) [pro čtení] Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Poznámka:
Událost je vyvolána i pokud je povoleno pouze označování buňek, tzn. pokud Interaction = 1. Tehdy dvojklik levým tlačítkem myši (nebo stisknutím klávesy Enter) nad označenou buňkou tuto událost vyvolá, i když buňka v tom případě nepřechází do editačního módu.

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug(pMe.GetCellText(pEvent.Row, pEvent.Col));
© MICROSYS, spol. s r.o.