Promotic

SetCellEditable - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Povolení/zákaz možnosti editace buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
Empty SetCellEditable(Long Row, Long Col, Boolean Value)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(Boolean) Povolení/zákaz editace.
true - Povolení editace
false - Zákaz editace
Poznámka:
Tato metoda je funkční pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na 3.

Implicitně je nastaven zákaz editace buněk.

V parametrech Row a Col nelze zadat zároveň hodnotu -3, pokud hodnota je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Nastavení editovatelnosti buněk v 8. sloupci (počítáno včetně fixní části)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
oTable.SetCellEditable(-1, 7, true);

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost CellEditable nahrazena metodami GetCellEditable a SetCellEditable.
© MICROSYS, spol. s r.o.