Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellEditable - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Povoluje/zakazuje možnost editace buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
Empty SetCellEditable(Long Row, Long Col, Boolean Value)
Volání:
oTable.SetCellEditable(row, col, true)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(Boolean)
true - povolení editace
false - zákaz editace
Poznámka:
Metoda je funkční pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 3.
 
Implicitně je nastaven zákaz editace buňky.
 
V parametrech Row a Col nelze zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.
 
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Nastavení editovatelnosti buněk v 8. sloupci (počítáno včetně fixní části)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
oTable.SetCellEditable(-1, 7, true);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice