Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StartHeight - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Výška řádků tabulky. Vlastnost lze nastavit kdykoli v průběhu práce s tabulkou.
Syntaxe:
Long StartHeight
Volání:
oTable.StartHeight = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Výška řádku" tohoto objektu.

Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.StartWidth (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nHeight = oTable.StartHeight;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice