Promotic

StartHeight - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Výška řádků tabulky. Vlastnost lze nastavit kdykoli v průběhu práce s tabulkou.
Syntaxe:
Long StartHeight
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Výška řádku" tohoto objektu.
 
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.StartWidth (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nHeight = oTable.StartHeight;   // Čtení z vlastnosti
oTable.StartHeight = 15;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.