Promotic

InsertRow - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Metoda slouží k vložení nového řádku do tabulky na danou pozici. Nelze vkládat do fixních řádků. Řádky na a za touto pozicí se posunou.
Syntaxe:
Long InsertRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).
Hodnota -2 (a zastarale -1) znamená, že se řádek přidá na konec.
Count[nepovinné] (Long) Počet nových řádků.
Výchozí hodnota je 1.
Vrácená hodnota:
Vrací počet všech (i fixních) řádku (po přidání požadovaných).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.Rows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.InsertRow(-2);
© MICROSYS, spol. s r.o.