Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertRow - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Metoda slouží k vložení nového řádku do tabulky na danou pozici. Nelze vkládat do fixních řádků. Řádky na a za touto pozicí se posunou.
Syntaxe:
Long InsertRow(Long Row, [Long Count])
Volání:
oTable.InsertRow Row
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).

Hodnota -2 (a zastarale -1) znamená, že se řádek přidá nakonec.

Count[nepovinné] (Long) Počet nových řádků. Přednastavená hodnota je 1.
Vrácená hodnota:
Vrací počet všech (i fixních) řádku (po přidání požadovaných).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice