Promotic

Tabulka - karta objektu PmgWTable

Popis:
Základní parametry tabulky.
Konfigurátory:
Celkový počet řádkůNastaví celkový počet řádků v tabulce. Ten je dán součtem počtu řádků pevné a datové oblasti tabulky.
Počet řádků pevné oblastiNastaví počet řádků pevné oblasti tabulky.
Výška řádkuNastavení výšky řádků tabulky v pixelech.
PřizpůsobitUpraví výšku řádků s ohledem na výšku tabulky a požadovaný počet řádků.
Editační módNastavení typ ovládání tabulky.
0 - buňky datové oblasti NElze označovat - buňky nelze označovat ani editovat
1 - buňky datové oblasti lze označovat - buňky lze označit (klikem levým tlačítkem myši)
2 - buňky datové oblasti lze označovat a editovat - buňky lze označit (klikem levým tlačítkem myši) a editovat (dvojklikem levým tlačítkem myši)
3 - buňky datové oblasti lze označovat, editovat lze pouze buňky, u kterých je explicitně povoleno - Kombinuje interakci 1 a 2. Umožňuje editace pouze vybraných buněk (přednastaveno: zákaz editace buňky).
OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
Jednoduchá čára - Jednoduchý okraj objektu
Statický - Jednoduchý 3D okraj objektu
3D - Třírozměrný okraj objektu
Modální - Modální okraj objektu
Barva mřížkyNastavení barvy mřížky tabulky.
Pevná oblast
Barva pozadíBarva pozadí pevné oblasti tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FixedBackColor.
Barva textuBarva textu pevné oblasti tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FixedForeColor.
PísmoPísmo pevné oblasti tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FixedFont.
Datová oblast
Barva pozadíBarva pozadí datové oblasti tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BackColor.
Barva textuBarva textu datové oblasti tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ForeColor.
PísmoPísmo datové oblasti tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Font.
Volný prostor pro text buňky (Padding)
VlevoVolný prostor pro text buňky v pixelech vlevo.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PaddingLeft.
NahořeVolný prostor pro text buňky v pixelech nahoře.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PaddingTop.
VpravoVolný prostor pro text buňky v pixelech vpravo.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PaddingRight.
DoleVolný prostor pro text buňky v pixelech dole.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PaddingBottom.

Historie:
Pm9.00.15: Nové konfigurátory: Vlevo, Nahoře, Vpravo, Dole.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.