Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tabulka - karta objektu PmgWTable

Popis:
Základní parametry tabulky
Konfigurátory:
Celkový počet řádkůNastaví celkový počet řádků v tabulce. Ten je dán součtem počtu řádků pevné a datové oblasti tabulky.
Počet řádků pevné oblastiNastaví počet řádků pevné oblasti tabulky.
Výška řádkuNastavení výšky řádků tabulky v pixelech.
PřizpůsobitUpraví výšku řádků s ohledem na výšku tabulky a požadovaný počet řádků.
Editační módNastavení typ ovládání tabulky.
0 - buňky datové oblasti NElze označovat - buňky nelze označovat ani editovat
1 - buňky datové oblasti lze označovat - buňky lze označit (kliknutím levým tlačítkem myši)
2 - buňky datové oblasti lze označovat a editovat - buňky lze označit (kliknutím levým tlačítkem myši) a editovat (dvojklik myší)
3 - buňky datové oblasti lze označovat, editovat lze pouze buňky, u kterých je explicitně povoleno - Kombinuje interakci 1 a 2. Umožňuje editace pouze vybraných buněk (přednastaveno: zákaz editace buňky).
OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
Jednoduchá čára - Jednoduchý okraj objektu
Statický - Jednoduchý 3D okraj objektu
3D - Třírozměrný okraj objektu
Modální - Modální okraj objektu
Barva mřížkyNastavení barvy mřížky tabulky.
Pevná oblast:Oblast určena především k popiskům sloupců a řádků
Datová oblast:Oblast určena k zobrazení datových hodnot
Volný prostor pro text buňky (Padding)
VlevoVolný prostor pro text buňky v pixelech vlevo.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PaddingLeft.

NahořeVolný prostor pro text buňky v pixelech nahoře.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PaddingTop.

VpravoVolný prostor pro text buňky v pixelech vpravo.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PaddingRight.

DoleVolný prostor pro text buňky v pixelech dole.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PaddingBottom.


Historie:
Pm9.00.15: Nové konfigurátory: Vlevo, Nahoře, Vpravo, Dole.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice