Promotic

onCellFocusChanged - událost objektu PmgWTable

Popis:
Událost je vyvolána pokud došlo ke změně označené buňky (tzn. buňky s fokusem) například:
- kliknutím myši na neoznačenou buňku
- stisknutím klávesy (šipka nahoru, šipka dolů, šipka vlevo, šipka vpravo ..)
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWTable objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Row - (Long) [pro čtení] Řádek buňky, která získala fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.Col - (Long) [pro čtení] Sloupec buňky, která získala fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.RowOld - (Long) [pro čtení] Řádek buňky, která ztratila fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.ColOld - (Long) [pro čtení] Sloupec buňky, která ztratila fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na 1, 2 nebo 3.

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.SetCellBackColor(pEvent.RowOld, -3, "transparent");
pMe.SetCellBackColor(pEvent.Row, -3, "#009898");
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.