Promotic

Pipe - karta obiektu PmgPipe

Opis:
Właściwości rurociągu.
Konfiguratory:
TypWybór wstępnie ustawionych typów rurociągu
─ Poziomy
│ Pionowy
└ Kolano W prawo + W górę
┘ Kolano Wlewo + W górę
┌ Kolano W prawo + W dół
┐ Kolano Wlewo + W dół
┴ Kształtka T W górę
┬ Kształtka T W dół
├ Kształtka T W prawo
┤ Kształtka T Wlewo
Krzyż
SzerokośćSzerokość rurociągu
KolorKolor wnętrza rurociągu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Obwódka szerokośćSzerokość obwódki rurociągu. (w pikselach).
Obwódka kolorKolor obwódki rurociągu.
PromieńPromień zakrzywienia rurociągu (w pikselach).
StrumieńWybór sposobu wykreślania szablonów określonych w konfiguratorze "Wzór".
Przepływ jest zezwolony tylko dla rurociągu typu "Poziomy", "Pionowy" oraz "Kolano". Nie można zastosować dla typów "Kształtka T" oraz "Krzyż".
bez przepływu - Przepływ nie jest zezwolony.
stary tryb - Przepływ jest zezwolony. Tryb kompatybilny z poprzednimi wersjami systemu PROMOTIC (PROMOTIC 6). Obrazki szablonu przepływu wytworzone w odcieniach koloru szarego (włącznie z monochromatycznymi) są wyświetlone według koloru tła, obrazki szablonów wytworzone w pełnej gamie kolorów będą wyświetlane bez zmian.
z szablonem bez zmiany - Przepływ jest zezwolony. Obrazki szablonu są wykreślane bez zmian. Ustawienie jest zalecane dla szablonów (obrazków) przepływu, które są przeznaczone do wyświetlania bez zmian lub dla szablonów wytworzonych jako obrazki przeźroczyste. Z systemem PROMOTIC są dostarczane wstępnie przygotowane szablony/obrazki w formacie SVG, które zostały wytworzone z przeźroczystym tłem.
z dostosowanym szablonem - Przepływ jest zezwolony. Luminancja szablonu przepływu jest dostosowana do koloru tła. Ustawienie jest odpowiednie dla szablonów (obrazków) przepływu wytworzonych jako obrazki przeźroczyste.
WzórObrazek szablonu (wzoru) przepływu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StreamFile.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

- Jeżeli szablon jest pusty łańcuch, wtedy szablon nie jest wyświetlany.
- Można zastosować wstępnie przygotowane szablony przepływu, które są w systemie PROMOTIC dostarczane w folderze #pmres:Img - patrz Przepływy - Obrazki. Poza tymi szablonami można zastosować dowolny inny szablon (obrazek w formie pliku svg, png, jpg, bmp ...).
- Szablon jest powielony na cały obszar obiektu rurociągu i dlatego powinien być wytworzony tak, żeby na siebie nawiązywał bezskokowo.
- Obrazek szablonu musi być wytworzony tak, żeby szablon był orientowany względem rurociągu poziomego. Jeżeli obrazek szablonu zostanie zastosowany w rurociągu pionowym, wtedy jeszcze przed jego powieleniem jest wykonane jego orócenie o 90°.
- Za każdym periodem (patrz StreamPeriod) obrazek szablonu jest przesunięty o 3 piksele, i dlatego jest odpowiednie stosowanie obrazków o szerokości 9 pikseli lub większej (wysokość może być dowolna).
PołożeniePołożenie szablonu przepływu w stosunku do przekroju rurociągu.
centruj w szerokości
pomnóż w szerokości
rozciągnij na szerokość
KierunekKierunek przepływu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StreamDirection.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
0 = Nie cieknie
1 = Wpływa z lewej
2 = Wpływa z góry
4 = Wpływa z prawej
8 = Wpływa z dołu
PeriodPeriod przepływu w sekundach określa pośrednio szybkość przepływu. Czym mniejszy period, tym szybszy przepływ. Przepływ jest wytwarzany przez przesuwanie obrazka szablonu. Przesunięcie to jest wykonywane zawsze po upływie periodu przepływu a wielkość przesunięcia wynosi 3 piksele, i dlatego jest stosowne wykorzystzwać obrazki o szerokości 9 pikseli lub większej (wysokość może być dowolna).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StreamPeriod.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
-1 = Nie cieknie
0.2 sec
0.4 sec
0.6 sec
0.8 sec
1 sec
© MICROSYS, spol. s r.o.