Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorBorder - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Kolor obwódki rurociągu.
Składnia:
String ColorBorder
Wołanie:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w postaci "#RRGGBB"
oPipe.ColorBorder = "#ff0000"
sColor = oPipe.ColorBorder
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Obwódka kolor" tego obiektu. Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice