Promotic

ColorBorder - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Kolor obwódki rurociągu.
Składnia:
String ColorBorder
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Obwódka kolor" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgPipe.ColorItem (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var sColorBorder = oPipe.ColorBorder;   // Odczyt z właściwości
oPipe.ColorBorder = "#808080";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.