Update cookies preferences
Promotic

ColorItem - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Kolor wnętrza rurociągu.
Składnia:
String ColorItem
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgPipe.ColorBorder (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var sColorItem = oPipe.ColorItem;   // Odczyt z właściwości
oPipe.ColorItem = "#0000ff";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.