Update cookies preferences
Promotic

StreamFile - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Szablon przepływu.
Składnia:
String StreamFile
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wzór" tego obiektu.
 
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

- Jeżeli szablon jest pusty łańcuch, wtedy szablon nie jest wyświetlany.
- Można zastosować wstępnie przygotowane szablony przepływu, które są w systemie PROMOTIC dostarczane w folderze #pmres:Img - patrz Przepływy - Obrazki. Poza tymi szablonami można zastosować dowolny inny szablon (obrazek w formie pliku svg, png, jpg, bmp ...).
- Szablon jest powielony na cały obszar obiektu rurociągu i dlatego powinien być wytworzony tak, żeby na siebie nawiązywał bezskokowo.
- Obrazek szablonu musi być wytworzony tak, żeby szablon był orientowany względem rurociągu poziomego. Jeżeli obrazek szablonu zostanie zastosowany w rurociągu pionowym, wtedy jeszcze przed jego powieleniem jest wykonane jego orócenie o 90°.
- Za każdym periodem (patrz StreamPeriod) obrazek szablonu jest przesunięty o 3 piksele, i dlatego jest odpowiednie stosowanie obrazków o szerokości 9 pikseli lub większej (wysokość może być dowolna).
Patrz również:
- PmgPipe.StreamDirection (właściwość)
- PmgPipe.StreamPeriod (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var sStreamFile = oPipe.StreamFile;   // Odczyt z właściwości
oPipe.StreamFile = "#pmres:Img/StreamDrop1.svg";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.