Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StreamFile - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Szablon przepływu.
Składnia:
String StreamFile
Wołanie:
oPipe.StreamFile = "#pmres:Img/StreamDrop1.svg"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wzór" tego obiektu.

Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
- Jeżeli szablon jest pusty łańcuch, wtedy szablon nie jest wyświetlany.
- Można zastosować wstępnie przygotowane szablony przepływu, które są w systemie PROMOTIC dostarczane w folderze #pmres:Img - patrz Przepływy - Obrazki. Poza tymi szablonami można zastosować dowolny inny szablon (obrazek w formie pliku svg, png, jpg, bmp ...).
- Szablon jest powielony na cały obszar obiektu rurociągu i dlatego powinien być wytworzony w ten sposób, żeby na siebie nawiązywał bezskokowo.
- Obrazek szablonu musi być wytworzony w ten sposób, aby szablon był orientowany względem rurociągu poziomego. Jeżeli obrazek szablonu zostanie zastosowany w rurociągu pionowym, wtedy jeszcze przed jego powieleniem jest wykonane jego orócenie o 90°.
- Za każdym periodem (patrz StreamPeriod) obrazek szablonu jest przesunięty o 3 piksele, z tego powodu jest odpowiednie stosowanie obrazków o szerokości 9 pikseli lub większej (wysokość może być dowolna).
Patrz również:
- PmgPipe.StreamDirection (właściwość)
- PmgPipe.StreamPeriod (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice