Promotic

StreamPeriod - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Period przepływu (szybkość).
Składnia:
Double StreamPeriod
Wartości:
Można wprowadzić wartość -1 która oznacza, że przepływ jest zatrzymany. Wartości 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mają znaczenie periodu przesuwania szalonu przepływu w sekundach.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Period" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgPipe.StreamFile (właściwość)
- PmgPipe.StreamDirection (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var nPeriod = oPipe.StreamPeriod;   // Odczyt z właściwości
oPipe.StreamPeriod = 0.4;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.