Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StreamPeriod - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Period przepływu (szybkość).
Składnia:
Double StreamPeriod
Wołanie:
oPipe.StreamPeriod = 0.4
Wartości:
Można wprowadzić wartość -1 która oznacza, że przepływ jest zatrzymany. Wartości 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mają znaczenie periodu przesuwania szalonu przepływu w sekundach.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Period" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgPipe.StreamFile (właściwość)
- PmgPipe.StreamDirection (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice