Promotic

StreamFile - vlastnost objektu PmgPipe

Popis:
Vzor proudění.
Syntaxe:
String StreamFile
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Vzor" tohoto objektu.
 
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

- Pokud vzor je prázdný řetězec, pak se vzor nezobrazuje.
- Lze použít předdefinované vzory proudění, které jsou v systému PROMOTIC umístěné ve složce #pmres:Img - viz Proudění - Obrázky. Kromě těchto vzorů lze použít jakýkoli jiný vzor (soubor s obrázkem ve formátu svg, png, jpg, bmp ...).
- Vzor je rozmnožen do celé plochy potrubí a proto by měl být vytvořen tak, aby na sebe plynule navazoval.
- Obrázek vzoru musí být vždy vytvořen tak, aby vzorem byla orientována do vodorovného potrubí. Pokud se tento obrázek vzoru použije ve svislém potrubí, pak je ještě před zmnožením vzoru provedeno jeho otočení o 90°.
- Každou periodu (viz StreamPeriod) je obrázek vzoru posunut o 3 pixely, a proto je vhodné používat obrázky šířky 9 nebo více pixelů (výška může být jakákoliv).
Viz také:
- PmgPipe.StreamPeriod (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var sStreamFile = oPipe.StreamFile;   // Čtení z vlastnosti
oPipe.StreamFile = "#pmres:Img/StreamDrop1.svg";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.