Promotic

Rectangle - karta objektu PmgRectangle

Popis:
Vlastnosti obdélníku.
Konfigurátory:
ČtverecZobrazit vždy jako čtverec bez ohledu na hodnotu Dy v kartě "Pozice".
Zaoblení rohu XDélka na vodorovné hraně, na níž bude rovná čára nahrazena obloukem (v pixelech).
Je vhodné aby "Zaoblení rohu X" bylo stejné jako "Zaoblení rohu Y". Rozdílné hodnoty způsobí nesprávné zobrazení ve Web obrazu.
Zaoblení rohu YDélka na svislé hraně, na níž bude rovná čára nahrazena obloukem (v pixelech).
Barva pozadíBarva obsahu zobrazovaného obdélníku - bez okraje a šrafování.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
Barva vzoruBarva šrafujících čar (nemá význam pokud Vzor = Není).
VzorVzor šrafování uvnitř obdélníku/čtverce.
Není
/////////
Křížový
Šikmý křížový
\\\\\\\\\
Vodorovný
Svislý
Okraj šířkaŠířka okraje obdélníku/čtverce (v pixelech).
BarvaBarva okraje obdélníku.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorBorder.
© MICROSYS, spol. s r. o.