Promotic

Text - właściwość obiektu PmgButton

Opis:
Tekst w przycisku.
Składnia:
String Text
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oButton = pMe.Items("/Butt0");
var sText = oButton.Text;   // Odczyt z właściwości

oButton.Text = "Button A";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.