Promotic

ImageSrc - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítkuve stavu 0.
Syntaxe:
String ImageSrc
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor s obrázkem" tohoto objektu.
 
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz metoda PmgObject.Refresh).
Zadáním neplatného souboru nebo prázdného řetězce se zobrazení obrázku potlačí.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech. Čtení této vlastnosti je funkční ve Web obrazech pouze pokud byla předtím tato vlastnost změněna - tzn. nelze číst hodnotu, která byla nastavena pouze v konfigurátoru "Soubor s obrázkem".
Viz také:
Příklad:
Zobrazí obrázek ve stavu 0
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");

var sImageSrc = oBtnState.ImageSrc;   // Čtení z vlastnosti
oBtnState.ImageSrc = "#pmres:Img/IconRun1.svg";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.